Rexístrate!

Recorda que o aforo estará limitado a un máximo de 50 persoas por xornada.

Completa os seguintes datos

* En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, comunicámoslle que os datos que vostede nos facilite quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros titularidade da Fundación Ronsel, co fin de manterlle informado sobre cuestións relativas á nosa actividade e servizos.